KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania.

 • księga uczniów,
 • księgi arkuszy ocen,
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • księga korespondencji,
 • księga kontroli wewnętrznej,
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,
 • księgi inwentarzowe,
 • rejestr pieczątek i pieczęci,
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich i pracowniczych,
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń (dot. przystąpienia do ogólnopolskiego sprawdzianu dla uczniów klas szóstych),
 • rejestr druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zwolnień lekarskich pracowników,
 • rejestr akt i zaświadczeń – awans,
 • rejestr akt osobowych,
 • rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
 • rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
 • rejestr udzielania zamówień publicznych na dostawę towarów i usług oraz wykonanie robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 tys. euro,
 • rejestr badań okresowych pracowniczych,
 • rejestr szkoleń bhp,
 • rejestr awaryjnego użycia haseł do komputerów,
 • rejestr dokonywanych przeglądów i napraw komputerów;
 • ewidencja zastępstw,
 • teczki akt osobowych,
 • dokumentacja płacowa,
 • dowody księgowe,
 • dokumentacja szkoły.

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz.U.2018 poz 1000)

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 166 im. 19 Stycznia w Łodzi
data: 05-12-2019
wytworzył: Elżbieta Sadowska
data: 05-12-2019
data: 05-12-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 05-12-2019 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 459